Švietimas

Projekte “Aukštumalės aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke” numatomi ne tik pelkės hidrologinio režimo atkūrimo darbai, bet ir visuomenės susidomėjimo pelkėmis skatinimas. 

Projekto šviečiamojoje veikloje numatyta:

  • informacinių stendų su žemėlapiais, iliustracijomis ir informacija apie projekte numatytus veiksmus įrengimas;
  • pažintiniai susitikimai su vietos bendruomene, seminarai;
  • parodos;
  • pažintinio tako renovacija ir rekonstrukcija;
  • gamtos gidų apmokymai;
  • įvairių su pelkių apsauga susijusių leidinių leidyba ir platinmas
  • mokomojo filmo apie Aukštumalos aukštapelkę ir jos atkūrimą bei apsaugą paruošimas.

Gamtos gidai

2014 metų spalio mėnesį Nemuno deltos regioniniame parke parengti gamtos gidai, siekiantys  supažindinti  visuomenę  su  Aukštumalės aukštapelkės ekosistema, jos raida, gamtinėmis vertybėmis ir reikšme  ne tik mus supančiai aplinkai, bet ir žmogaus gyvenime.

Norėdami aplankyti pelkę kartu su specialiai tam paruoštais gamtos gidais kreipkitės vienu iš žemiau pateiktu telefonu

Aukštumalos gamtos gidų kontaktinė informaciją

Arba tiesiogiai kreipkitės į Nemuno deltos regioninio parko administraciją.

 

Žygis į vakarėjančią pelkę J. Sendžikaitės nuotr.

Žygis į vakarėjančią pelkę
J. Sendžikaitės nuotr.

Aukštumalės aukštapelkė – neabejotinai viena garsiausių Nemuno deltos gamtinių vertybių. Šią pelkę viso pasaulio pelkėtyrininkai vadina  pelkėtyros lopšiu,  nes  1902 m.  vokiečių  botanikas K.A.Veberis (C.A. Weber), remdamasis nuodugniais Aukštumalės pelkės tyrimais, publikavo pirmąją pasaulyje mokslinę monografiją apie aukštapelkių augaliją ir ekologiją.

Aukštumalėje dr. R. Pakalnis dar kartą papasakojo kuo ypatinga aukštapelkės ekosistema J. Sendžikaitės nuotr.

Aukštumalėje dr. R. Pakalnis dar kartą papasakojo kuo ypatinga aukštapelkės ekosistema
J. Sendžikaitės nuotr.

Pamario regionas yra vienas iš lankomiausių šalies vietovių, todėl svarbu, kad čia gyvenantys žmonės ir šį svetingą kraštą gausiai lankantys keliautojai pažintų jo gamtinius objektus ir turtingos istorijos vingius. Palei pietinį pelkės pakraštį einanti nacionalinė Pamario dviračių trasa ir Aukštumalės pažintinis takas kasmet pritraukia vis daugiau turistų ne tik iš Lietuvos, bet ir svečių šalių. Todėl gidų rengimui projekto komanda atrinko 15 vietos žmonių, ne tik besidominčių krašto gamtinėmis vertybėmis, bet ir norinčių vesti ekskursijas į gamtą. Specialius gidų rengimo kursus pravedė UAB “Eura“ kvalifikuoti specialistai. Papildomą paskaitą Aukštumalės aukštapelkėje pravedė žinomas šalies gamtininkas dr. Romas Pakalnis.

Dr. Pakalnis: "Itin svarbu išsaugoti pagarbą gamtai" J. Sendžikaitės nuotr.

Dr. Pakalnis: “Itin svarbu išsaugoti pagarbą gamtai”
J. Sendžikaitės nuotr.

Būsimi gidai išmoko, kaip tinkamai supažindinti lankytojus su Aukštumalės aukštapelkės ir parko gamtinėmis vertybėmis nesukeliant joms neigiamo poveikio.

 

Visi kursų klausytojai sėkmingai išlaikė baigiamąjį egzaminą, todėl greitai  jiems bus įteikti Valstybinio turizmo departamento prie Ūkio ministerijos patvirtinti gidų pažymėjimai.

 

Daugiau informacijos, kaip užsisakyti ekskursiją į Aukštumalės pažintinį taką Jūs galite rasti Nemuno deltos regioninio parko tinklapyje www.nemunodelta.lt

 

Laukiame Jūsų Aukštumalėje!

Aukštumalės pažintiniame take A. Būdos nuotr.

Aukštumalės pažintiniame take
A. Būdos nuotr.

Pažintinis takas

DSC05811

Senasis apžvalgos bokštelis. J. Sendžikaitės nuotr.

 Aukštumalės telmologinis draustinis turi didelę mokslinę, gamtosauginę ir pažintinę reikšmę, ir šį potencialą reikia geriau išnaudoti, teritoriją labiau pritaikant aplinkosauginiam švietimui. Iki projekto pradžios visuomenės reikmėms naudotas pietrytinėje dalyje esantis pažintinis pėsčiųjų takas. Draustinyje trūko įrengtų specializuotų informacinių stendų, kurie lankytojams suteiktų daugiau informacijos apie pelkės gamtines, biologines vertybes. Nemuno deltos regioninio parko tvarkymo plane numatoma šį pažintinį pėsčiųjų taką pratęsti šiaurės kryptimi, kartu įrengiant dar vieną apžvalgos platformą. Aplinkosauginio švietimo požiūriu svarbiausia šį taką pratęsti iki centrinės pelkės dalies suformuojant kilpą pro čia esančius distrofinius ežerėlius, tuomet pažintinio tako lankytojai turėtų galimybę pamatyti visą aukšatapelkės buveinių kompleksą.

DSC05841

Distrofiniai ežerėliai numatomo pažintinio tako trasoje. J. Sendžikaitės nuotr.

 Rengiant Aukštumalės pažintinio tako rekonstrukcijos bei jo pratęsimo su informacine ir rekreacine infrastruktūra techninį projektą, būtini suprojektuoti pažintinio tako elementai: ilgaamžė tako danga viso pažintinio tako maršrutui, esamo apžvalgos bokšto rekonstrukcija, apžvalgos platforma (prie aukštapelkės ežerokšnių), 7 informaciniai stendai, kt. smulki rekreacinė infrastruktūra. Projektuojamo pažintinio tako rekonstruojamos atkarpos ilgis 0,8 km, naujai projektuojamo maršruto ilgis 1,5 km, nutiesiant jį iki pelkės puošmenos – distrofinių ežerėlių.

Tako rekonstrukcija pradėta 2015 metų spalį. Naujasis takas konstruojamas ant tvirtų plastikinių vamzdžių, todėl lankytojai galės drąsiai ir nebijodami sušlapti grožėtis gamta.  Vaikščiojamajai daliai įrengti naudotos impregnuotos pušinės lentos, o tai užtikrins tako ilgaamžiškumą.pazintinio tako irengimo darbai

Eidami naujai įrengtu maršrutu galėsite ne tik grožėtis unikalia Aukštumalos gamta, bet ir susipažinti su pelkėje esančiomis vertybėmis. Naujai įrengti stendai suteiks informacijos apie kadaise čia įkurtas pelkininkų kaimų kolonijas, pirmuosius Aukštumalos tyrimus, pelkės žaizdas ir jų gydimą, pelkių reljefo ypatybes, Aukštumalos buveinių ir gyvosios gamtos įvairovę bei durpės kloduose slypinčią istorinę informaciją.

 

 

DSC09759 mazas

 

Pažintinio tako pabaigą vainikuoja prie pelkinių ežerokšnių įrengta apžvalgos platforma, nuo kurios atsidengia Aukštumalos pelkės panorama. Lankantis pažintiniame take labai prašome netriukšmauti ir netrikdyti čia perinčių retų mūsų krašto paukščių, gerbti gamtą, nekurti laužo, nerūkyti bei nemėtyti šiūkšlių. Tik taip galėsime išsaugoti šią trapią ekosistemą ir palikti ją gražią po mūsų ateinatiems lankytojams.

 

DSC02626

Leidyba

Visuomenės susidomėjimo pelkių apsauga skatinimas yra vienas pagrindinių šio projekto uždavinių. Šiuo tikslu išleista ir nemokamai platinama bent keletas leidinių: lankstukai, plakatai ir įvairios knygos. Ko gero svarbiausiu šio projekto leidiniu tapo 2016 metais pairodęs garsiosios monografijos apie Aukštumalą vertimas. Praėjus 114 metų po pirmojo dabar jau bibliografine retenybe tapusios monografijos (C.A. Weber, 1902: Über die Vegetation und Enstehnung des Hochmoors von Augstumal im Memeldelta mit vergleichenden Ausblicken auf andere Hochmoore der Erde) publikavimo mūsų skaitytojai galės ją studijuoti ir lietuvių kalba (C.A. Weber, 2016: Apie Aukštumalos aukštapelkės Nemuno deltoje augaliją ir vystymąsi lyginant su kitomis Žemės aukštapelkėmis). Iki šių dienų aktualumo nepraradusi mokslinė publikacija atskleidžia ne tik Aukštumalos pelkės struktūrą, augalinio rūbo savitumą, geomorfologines savybes bet ir bendrąsias Europos aukštapelkių ypatybes bei raidos etapus.

 

 

 

 

 

 

K.A. Vėberio monografijos pristatymas. 2016 kovo 21d.

Ne ką mažiau svarbus ir 2017 metais pasirodęs leidinys „Aukštumala: praeitis, dabartis, svajonės“. Knygoje glaustai aprašyta Aukštumalos aukštapelkės formavimosi istorija, supažindinama su aukštapelkėms būdingu gyvosios gamtos lobynu (buveinėmis, augalais ir gyvūnais), papasakota XIX a. pabaigos – XX a. pradžios greta pelkės gyvenusių pelkininkų buitis. Gausiai iliustruotos knygos puslapiai padės Jums suprasti, kuo vertinga paslaptinga aukštapelkės ekosistema, kaip lengvai galima ją sužaloti ir kaip sudėtinga gydyti žmogaus jau padarytas žaizdas. Kiekvienas leidinio skyrius turi santrauką anglų kalba.

 

Visi šie leidiniai platinami nemokamai. Norintys juos įsigyti kreipkitės mūsų tinklapyje nurodytais kontaktais.