Skaitytojų laukia nauji leidiniai apie pelkes ir Lietuvos saugomų teritorijų vertybes

    Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba tęsi pažadą trejus metus iš eilės kasmet publikuoti po leidinį visuomenei supažindinti su mūsų krašto saugomų teritorijų vertybėms ir jų apsauga. 2017 m. buvo išleista pirmoji šios serijos knyga “Gamtosaugos vertybės saugomose teritorijose”.  Leidinyje rasite saugomų teritorijų darbuotojų per daugelį metų surinktą ir apibendrintą informaciją apie Aukštaitijos, Dzūkijos, Kuršių nerijos, Žemaitijos nacionalinių parkų ir keturių Valstybinių gamtinių rezervatų – Čepkelių, Kamanų, Viešvilės ir Žuvinto biosferos – gamtos vertybes, žmogaus veiklos ir įgyvendintų gamtotvarkos priemonių poveikį gamtos vertybių būklei ir jų apsaugai.

 

    Dešimties straipsnių rinkinyje rasite žinių apie saugomų augalų rūšių (belapės antbarzdės, mažalapės saulašarės, vandeninės plaumuonės, beržo keružio, gebenės lipikės, miškinės glindės, raistinės viksvos, vėjalandės šilagėlės, smiltyninio gvazdiko, pelkinės uolaskėlės, paprastojo kardelio, dvilapio purvuolio ir kt.) paplitimą ir būklę, apie retus sėjikinius paukščius Čepkelių raiste, apie jerubės gyvensenos ypatumus, apie kontroliuojamo gaisro poveikį viržynų buveinių išlikimui, apie pelkes, jų vandenis, augaliją ir pastangas pelkių buveinėms atkurti.

 

    2018 m. pabaiga skaitytojams padovanojo antrąją serijos knygą “Gamtos vertybės saugomose teritorijose”, kurioje atskleidžiamos mūsų regioninių parkų gamtos turtai ir paslaptys nuo Švenčionių aukštumų iki Baltijos jūros pakrančių, nuo Širvėnos ežero iki Punios šilo ir Veisiejų. Leidinio sudarytojas ir redaktorius dr. Romas Pakalnis knygos pratarmėje rašo: ” Taip susiklostė, kad leidinys pradedamas visuomenei vis dar nepakankamai žinomo Sirvėtos regioninio parko kompleksiniu apibūdinimu, pateikiami argumentai dėl Punios šilo rezervato išplėtimo, pristatoma originali aukštapelkės buveinių atkūrimo patirtis, aptariamos konkrečios pievų, varliagyvių ir roplių globos ir buveinių tvarkymo priemonės, pateikiama unikali medžiaga apie šikšnosparnių ir miegapelių globos priemones, bent trys straipsniai skirti ežerų ir tvenkinių svarbos aptarimui ir pirmą kartą pateikiamos Baltijos jūros saugomose teritorijose kylančios apsaugos ir naudojimo santykio problemos.”

 

    Džiugu, kad šiame leidinyje skirta vietos ir Aukštumalos aukštapelkei! Projekto LIFE AUKSTUMALA specialistai parengė apibendrintą publikaciją, kurioje glaustai pristatytos pelkės vertybės ir projekto gamtotvarkinės veiklos bei jų svarba aukštapelkės ekologinės būklės pagerinimui.

     Nekantriai lauksime paskutiniojo – trečiojo – 2019 m. leidinio, taip pat skirto regioninių parkų  biologinės įvairovės paslaptims. Šios knygos padės mums ne tik globoti gamtos vertybes, bet ir siekti darnos derinant apsaugos ir naudojimo interesus. Linkime sėkmės ir palankios kūrybinės mūzos regioninių parkų specialistams, pasiryžusiems mus vėl pradžiuginti nauju leidiniu!

 

   2018-ieji, kartu su projekto LIFE13 NAT/LT/84 „Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse (WETLIFE2)” kolektyvu mums padovanojo dar du leidinius, skirtus Lietuvos durpynams ir pelkėms – “Lietuvos durpynai. Kiek jų turime, ar racionaliai naudojame?” ir “Pelkės. Kodėl mums rūpi?” 

 

    Leidinio “Lietuvos durpynai. Kiek jų turime, ar racionaliai naudojame?” autoriai  – Simonas Valatka, Argaudas Stoškus ir Marijus Pileckas pateikia naujausią informaciją apie mūsų krašto durpynus, jų pasiskirstymą šalies teritorijoje, svarbą bei naudojimo niuansus, sausinimo sukeltas globalaus ir vietinio pobūdžio problemas, biologinę įvairovę ir jų apsaugą, pirmą kartą pateiktas “Lietuvos durpynų GIS duomenų bazės aprašymas”. Skaitytojus gali nustebinti naujos ir profesionaliai apibendrintos statistinės informacijos apie Lietuvos durpynus gausa.

 

   Jaunimą ir visus besidominčius gamta neabejotinai pradžiugins gamtininko Arūno Pranaičio parengtas pelkių svarbos ir įvairiapusės teikiamos naudos populiarinimo leidinys “Pelkės. Kodėl mums rūpi?” Knygelė gausiai iliustruota nuotraukomis ir piešiniais, paprastai ir vaizdžiai pasakoja kodėl pelkės yra tokios svarbios gamtai ir žmogui, kokias problemas sukelia jų naikinimas, kokius biologinės įvairovės turtus jos slepia po paslapties skraiste…

 

    Paskaitykite patys!