Baigiamasis seminaras 2017

 

Kviečiame Jus į LIFE projekto „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“ baigiamąjį seminarą, kuris vyks 2017 m. birželio 1-2 d. Ventėje (Šilutės r.).  Projekto dėka pagerinta pirmosios pasaulyje mokslinėje monografijoje aprašytos aukštapelkės hidrologinė būklė. Įrengta daugiau nei 1200 skirtingos konstrukcijos plastikinių, durpinių ir mišrių užtūrų sulaikančių vandenį aukštapelkėje. Iškirsta ir pašalinta daugiau nei 100 ha sumedėjusios aukštapelkėms nebūdingos augalijos bei medžių atžalų, kurios garindamos vandenį labai prisidėjo prie vertingų pelkinių buveinių degradavimo. Teigiamas įgyvendintų gamtotvarkos darbų poveikis pastebimas net ir praėjus gana trumpam dviejų metų laikotarpiui. Rekonstruotas Aukštumalos pažintinis takas ir pastatyta apžvalgos platforma, lankytojams suteikia galimybę pasigrožėti didžiausiu Aukštumalos turtu – distrofiniais ežerėliais.

 

Visa tai Jūs pamatysite pirmosios seminaro dienos metu. Vakare Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centre organizuojama stendinių pranešimų sesija bei diskusija, kurios metu bus aptariama aukštapelkių atkūrimo patirtis ir praktinė metodika. Po jos numatyta kelionė laivu Nemunu ir Kuršių mariomis, kurios metu turėsite galimybe iš arti pasigrožėti Nemuno delta.

 

Antra seminaro dieną organizuojama ekskursija į LIFE projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus LIFE12 NAT/LT/001186“  atkūrimo vietovę. Didesnė dalis šio 4700 ha plotą užimančio pelkinio komplekso yra pažeista intensyvaus sausinimo ir durpių kasybos. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), švygždų (Porzana porzana) ir pilkųjų gervių (Grus grus) – bei joms svarbių buveinių būklę bei padidinti šioms rūšims tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse. Paukščius patogu stebėti iš naujai įrengtų apžvalgos bokštelių.

 

Laukiame Jūsų atvykstant nuo gegužės 31 d. vakaro.

Seminaro pabaiga – birželio 2-osios dienos popietę.

 

Seminaras vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

 

Prašome registruotis iki š.m.  balandžio 24 dienos pateiktoje internetinėje registracijos formoje.

 

Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bus padengiamos projekto lėšomis. Norintiems apsigyventi atskiruose kambariuose yra galimybė savomis lėšomis užsisakyti netoliese esančių viešbučių kambarius.

 

Stendinius pranešimus pristatantiems seminaro dalyviams galime apadengti kelionės išlaidas.

 

Iškilus klausimams ir neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvos gamtos fondą.

 

Seminaro programa:

Seminaro programa AUKSTUMALA 2017

 

Daugiau apie seminarą skaitykite