Lietuvoje ir Lenkijoje išbandomi inovatyvūs metodai įkurdinant durpojus išeksploatuotuose durpynuose pristatyti Bremene

    2019 m. gegužės 13-15 d.  Brėmene (Vokietija) vyko Tarptautinės pelkių draugijos (International Peatland Society) organizuota konvencija (IPS Convention 2019 ir simpoziumas „Ekonomikos sąsajos su aplinka ir visuomene: durpių ir jų pakaitalų naudojimo sodininkystėje ateitis“ („Economy meets Environment & Society: Future Use of Peat and Substitutes in Horticulture“).

 

Stendinių pranešimų sesija
LIFE Peat Restore projekto nuotr.

    Projekto „LIFE Peat Restore“ atstovai pristatė stendinį pranešimą ir publikavo pranešimo santrauką apie projekto komandos planus, nuveiktus darbus ir taikomus metodus įkurdinant ir auginant durpojus (t. y., durpes formuojančius augalus) išeksploatuotuose durpynuose (ar jų dalyse) – ant plikos durpės ir dirbtinės kilmės vandens telkinių paviršiuje.

 

Aukštumalos durpyne  įrengiamas kiminų auginimo sklypas ir jo aplinka.
N. Zableckio nuotr.

    2019 m. Aukštumalos durpyno (Šilutės r.; projekto vietovė Aukštumala LT05) šiaurės rytiniame pakraštyje Lietuvos gamtos fondo  iniciatyva, bendradarbiaujant su durpių įmone Klasmann Deilmann Šilutė ir asociacija Lietuviškos durpės, įrengtas pirmasis Lietuvoje 2 ha ploto kiminų auginimo eksperimentinis sklypas. Kiminų auginimo sklypas su gretimai jam priklausančia infrastruktūra (dirbtiniais vandens kaupimo rezervuarais, vandens lygio palaikymo sistema, elektros pastote, pylimais, privažiavimo keliais ir kt.) ir biologinės įvairovės apsaugine zona (atsikuriančios viksvinės žemapelkės ir nendryno fragmentais) užima 10 ha teritoriją.

 

    Šiuo metu kiminų auginimo sklypas yra suformuotas, iškasti vandens, reikalingo kiminų įsikūrimui ir augimui užtikrinti, kaupimo rezervuarai, baigiama įrengti optimalaus gruntinio vandens lygio palaikymo sistema. Visi darbai atliekami pagal UAB J. Jonyno Ekofirma parengtą „Eksperimentinių kiminų auginimo laukų įrengimo Aukštumalos durpių telkinio dalyje projektą“ (2018).

 

    Dėl nebūdingos Lietuvai 2019 m. pavasario sausros teko atidėti gegužės mėn. numatytus kiminų įkurdinimo darbus Aukštumalos durpyne. Visi darbai bus atlikti pasikeitus meteorologinei situacija, t. y. sulaukus lietingojo laikotarpio, kai krituliai sudrėkins kiminų auginimo sklypo durpės paviršių, o vandens kaupimo rezervuaruose pagausės vandens atsargų.

 

    Po hidrologinio režimo atkūrimo darbų (t. y. pažeistose buveinėse atkūrus natūralioms aukštapelkėms artimą gruntinio vandens lygį) kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų pradmenys bus įkurdinti ir kitose projekto LIFE Peat Restore vietovėse Lietuvoje (Sachara-LT03, Pusčia-LT04).

 

Vandens telkinyje įrengiamos stacionarios dirbtinės salos su įkurdintais augalų fragmentais (Didžiosios pelkės durpynas, Lenkija).
M. Makowska nuotr.

    Lenkijos gamtininkų klubo (Klub Przyrodników) iniciatyva testuojami metodai, galintys paspartinti augalinės dangos įsikūrimą dirbtinių vandens telkinių, įrengtų užtvindžius išeksploatuotus durpynus, pakrantėse ir vandens paviršiuje. Dideliuose vandens telkiniuose vėjo sukeltas bangavimas apsunkina durpes formuojančios augalijos (durpojų) įsikūrimą. Tokioms sąlygoms gana sunku sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas net ir užtvindytuose durpynuose. Todėl išbandomos įvairios priemonės, galinčios sukurti vandens ir pelkių buveinėms būdingiems augalams įsikurti tinkamas sąlygas ir taip skatinti vandens telkinių paviršiaus užaugimą bei durpėdaros proceso atnaujinimą.

 

 

    Išbandomos iš skirtingų medžiagų suformuotos dirbtinės salos. Pastebėta, kad gana efektyvios plūduriuojančios konstrukcijos, kurių rėmai yra pagaminti iš oru pripildytų ir užsandarintų PVC vamzdžių. Iš kitų medžiagų pagamintos plaukiojančių dirbtinių salų konstrukcijos paniro po vandeniu, o jų paviršiuje įkurdinta augalija – nunyko. 2018 m. išbandyta naujos konstrukcijos bandomosios salos, sukonstruotos iš kamštinis medžiagos (konstrukcijos pagrindas) ir kokoso pluošto kilimėlių (terpė augalams įkurdinti).

 

Dirbtinės plaukiojančios salos antraisiais metais po įrengimo.
M. Pakalne nuotr.

 

    Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į nacionalinius projekto koordinatorius Lietuvoje ir Lenkijoje.

 

 

    Tarptautinio projekto LIFE Peat Restore

CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europose lygumoje

(LIFE15 CCM/DE/000138) informacija.