Kviečiame susipažinti su seminaro „Pelkininkystė. Tausus pažeistų pelkių naudojimas“ medžiaga

    Šių metų birželio 14 d. Saugomų teritorijų Nacionaliniame lankytojų centre (Vilniuje)  įvyko seminaras „Pelkininkystė. Tausus pažeistų pelkių naudojimas“.

 

    Seminaro metu pelkių apsaugos srityje dirbantys ekspertai pristatė pelkininkystės idėją bei jos vystymą Vokietijoje ir kitose šalyse. Renginio dalyviai susipažino su atnaujinta Lietuvos durpynų duomenų baze, galimybių studijos apie pelkininkystei tinkamas potencialias teritorijas Lietuvoje pirmaisiais rezultatais, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų matavimo ypatumais ir kt. idomia informacija.

 

    Seminarą organizavo Lietuvos gamtos fondas, Michaelio Zukovo gamtos apsaugos fondas (Vokietija) ir Gamtos paveldo fondas. 

 

    Seminaras suorganizuotas vykdant projektus:

        EUKI-Baltics “Pelkininkystė Baltijos šalyse”;

        LIFE Peat Restore LIFE15 CCM/DE/000138 ” CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumose”;

        LIFE13 NAT/LT/84 WETLIFE2 “Hidrologinio režimo atkūrimas Amalvos ir Kamanų aukštapelkėse”.

 

Seminaro medžiagą rasite čia .