Kviečiame savanorius į kiminų sodinimo talką Aukštumalos durpyne

     Š. m. rugsėjo 13–14 d. Lietuvos gamtos fondas kviečia savanorius dalyvauti kiminų sodinimo talkoje Aukštumalos durpyne (Šilutės r.). Talkos metu numatyta surinkti donorinę kiminų dangos medžiagą (rugsėjo 13 d.) ir paskleisti ją 2 ha ploto jau įrengtame kiminų auginimo eksperimentiniame lauke (rugsėjo 14 d.).

 

Aukštumalos durpyne (Lietuva) įrengiamas kiminų auginimo sklypas ir jo aplinka.
N. Zableckio nuotr.

     Lietuvos gamtos fondo inicijuotas kiminų sodinimas ir pelkių augalinės dangos atkūrimas išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje yra tarptautinio projekto “CO2 emisijų sumažinimas atkuriant nusausintus ir degraduojančius durpynus Šiaurės Europos lygumoje” dalis. Projekto veiklose numatyta taikyti inovatyvius pelkių ekosistemų atkūrimo metodus. Vienas iš jų – durpes formuojančių augalų – durpojų (daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje durpyno dalyje, kurioje savaiminis tipingos pelkinės augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai lėtas. Projektas finansuojamas Europos Sąjungos LIFE programos Klimato politikos paprogramės Klimato kaitos švelninimo prioritetinės srities  ir Lietuvos Respublikos lėšomis. Klimato politikos papogramė remia projektus, ieškančius ir plėtojančius inovacinius sprendimus, reikšmingus sprendžiant klimato kaitos problemas Europoje. 

 

J. Sendžikaitės nuotr.

Kiminų auginimo lauko įrengimo darbai. J. Sendžikaitės nuotr.

     Lietuvos gamtos fondo iniciatyva išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje jau baigiama įrengti kiminų ir kitų aukštapelkinių augalų pradmenų įkurdinimo eksperimentinį lauką. UAB J. Jonyno Ecofirma specialistai ištyrė eksperimentinio lauko durpių savybes, galimybę kiminų auginimo lauką aprūpinti gyvybiškai reikalingu vandeniu ir suprojektavo kiminų auginimo lauko įrengimo schemą. Kvalifikuoti UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės darbuotojai performavo lauko reljefą, užlygino sausinamuosiu griovius, suformavo drėkinimo griovelių tinklą, iškasė ir įrengė vandens, skirto kiminų lauko drėkinimui, kaupimo rezervuarus bei nuveikė daug kitų paruošiamųjų darbų.

 
     Kiminų donorinės medžiagos rinkimui ir jos paskleidimo darbams labai reikalinga talkininkų pagalba.

 
     Visus norinčius ir galinčius prisijungti prie talkos prašome užpildyti registracijos anketą internete iki rugsėjo 9 d.

     Mums labai svarbu žinoti talkininkų skaičių, kad galėtume tinkamai organizuoti darbus ir… talkininkus pavaišinti pietumis ir garuojančia  arbata.

 

     Kiminų sodinimo talkos Aukštumalos durpyne p r o g r a m a:

     

     Rugsėjo 13 d. (penktadienis)
          9.00 – 17.00 Kiminų pradmenų rinkimas. Susitikimo vieta prie Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės, Šilojų g. 2, Šilutė. 

                                    Geografinės koordinatės 55.368249, 21.466154 (WGS).

 

     Rugsėjo 14 d. (šeštadienis)
          9.00 – 17.00 Kiminų pradmenų skleidimas eksperimentiniame sklype.

 
      Papildomos informacijos kreipkitės į Lietuvos gamtos fondą

      Mob. telefonu – 8 611 53582, el. paštu – jursend@gmail.com

 

 Atkuriamai pelkei labai reikalingos darbščios Jūsų rankos!   

 

Iki susitikimo talkoje!

 

 Organizatorius – Lietuvos gamtos fondas

Rėmėjas – Klasmann-Deilmann Šilutė

 

     SVARBU: Talkininkams būtina lietingam ar saulėtam orui pritaikyta apranga ir ilgi guminiai batai (kurių nebūtų gaila murkdyti durpėse).

 

Projekto LIFE Peat Restore informacija