Kiminų auginimo eksperimentai Aukštumalos durpyne

     2018–2019 m. Lietuvos gamtos fondo iniciatyva (projektas LIFE Peat Restore) Aukštumalos durpyne atnaujintas kiminų auginimo eksperimentas – durpes formuojančių augalų (durpojų, daugiausia – kiminų) pradmenų įkurdinimas išeksploatuotoje durpyno dalyje, kurioje savaiminis tipingos pelkinės augalinės dangos atsikūrimas yra neįmanomas arba labai lėtas.

KIminų auginimo lauko įrengimo darbai, 2019 m. balandis

 

     Parengiamieji darbai apėmė išsamią vietovės ekologinių sąlygų analizę ir naujos kiminų auginimo lauko schemos parengimą. Projekto teritorijoje (10 ha) pašalinta aukštapelkėms nebūdinga augalija ir viršutinis susiskaidžiusios durpės sluoksnis, suformuotas eksperimentinis kiminų auginimo laukas (2 ha), padalintas į dvi dalis su drėkinimo grioviais, įrengtais kas 10 m. Siekiant užtikrinti optimalų durpių drėkinimą ištisus metus ir sudaryti palankias sąlygas kiminų augimui įrengti du lietaus ir sniego tirpsmo vandens kaupimo-tiekimo rezervuarai bei automatinė elektrinė vandens lygio palaikymo sistema, kuri užtikrins, kad kiminų auginimo laukuose gruntinis vandens lygis nenukristų žemiau -10 cm. Norint išvengti užsitęsiančių lauko užtvindymo, vandens perteklius savitakos būdu bus pašalintas į durpyną juosiantį magistralinį griovį.  Kiminų auginimo lauko įrengimo darbus atliko kvalifikuoti UAB Klasmann-Deilmann Šilutė įmonės darbuotojai.

 

Donorinės medžiagos rinkimas

     Dvi dienas trukusią talką sudarė du etapai: donorinės medžiagos surinkimas iš pažeistų ir eksploatacijai parengtų durpių kasybos laukų bei surinktos medžiagos paskleidimas eksperimentiniame lauke. Sklandų šių etapų įgyvendinimą padėjo vykdyti stipraus vėjo ir lietaus nepabūgę savanoriai ir įmonės Klasmann-Deilmann Šilutė darbuotojai, kurių per dvi talkos dienas susirinko bene trisdešimt. Kruopščiai rinkdami kiminus talkos dalyviai pirmąją dieną donorine medžiaga užpildė beveik 400 maišų.

 

Eksperimentinis kiminų auginimo sklypas Aukštumalos durpyne, 2019 m. spalis

     Kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų donorinė medžiaga paskleista ant sausos plikos durpės. Darbai atlikti tiek rankiniu būdu, tiek pasitelkiant techniką – specialiai kiminų skleidimui patobulintu ir prie mini traktoriaus kabinamu barstytuvu. Vadovaujantis Kanados ir Vokietijos patirtimi paskleisti kiminai buvo pridengti plonu šiaudų sluoksniu. Tokiu būdu sudarytas palankesnis mikroklimatas kiminams tarpti ir sumažintas taip reikalingos drėgmės garinimas. Šiaudų danga sukuria oro tarpą, kuris palaiko žemesnę temperatūrą dienos metu ir drėgnesnę aplinką aplinkui augalų fragmentus. Mulčiavimas šiaudais padeda palaikyti pastovesnę temperatūrą visos paros metu, nes 5–8 ºC sumažina maksimalią dienos temperatūrą ir apsaugo nuo per didelio atvėsimo naktį. Paskleidus augalų pradmenis ir užbaigus mulčiavimą  eksperimentinio lauko drėkinamieji grioviai buvo pripildyti vandeniu tam, kad būtų pakankamai sudrėkintas  durpės substratas.

    

      „Džiugu, jog, atsirado pelkių ir visų mūsų ateitimi susirūpinusių savanorių, maloniai sutikusių dalyvauti talkoje, tam nepagailėjusių savo brangaus laiko ir jėgų. Labai vertiname tokią pagalbą ir didėjantį žmonių sąmoningumą aplinkosaugos srityje“, – sako LIFE Peat Restore projekto vadovas Lietuvoje Nerijus Zableckis. Jam pritarė ir projekto gamtos apsaugos ekspertė dr. Jūratė Sendžikaitė: „Kiminai paskleisti 2 ha specialiai įrengtame kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų auginimo lauke. Jei viskas pavyks po 5-6 metų turėsime daug donorinės medžiagos kitoms pelkės dalims atkurti“.

 

     Talkininkė Aplinkos ministerijos Taršos prevencijos politikos grupės vyriausioji specialistė Toma Leonova mielai pasidalino savo mintimis: „Džiaugiuosi galimybe sudalyvauti Lietuvos gamtos fondo iniciatyvoje  ir savo savanorišku darbu prisidėti prie pelkių atkūrimo išeksploatuotoje Aukštumalos durpyno dalyje. Taip savo mažu indėliu prisidėti prie didelių klimato kaitos problemų sprendimo.“  

 

     Darbštus ir nepailstantis  talkininkas “Šilutės naujienų” korespondentas Edvardas Lukošius įspūdžius apie talką aprašė straipsnyje “Pirmoji tarptautinė kiminų sodinimo šventė Aukštumalos aukštapelkės širdy” (skaityti Silutes-naujienos-2019-09-17-Nr70-1623).

 

     Informacija apie talką Aukštumalos durpyne ir nuveiktus darbus publikuota Tarptautinės durpynų draugijos (IPS – International Peatland Society) elektroniniame žurnale Peatlands International 4.2019 ir Greifsvaldo pelkių centro (Greifswald Mire Centre) leidinyje Paludiculture Newsletter  III – 01/2020.

 

     Dėkojame šauniems talkininkams, jūsų indėlis labai svarbus!

 

     Taip pat kviečiame peržvelgti talkos akimirkas mūsų „Facebook“ paskyroje bei žemiau esančiame video.

 

 

Projekto LIFE Peat Restore informacija

 

LIFE Peat Restore, Laimos Šveistytės, Žydrūno Sinkevičiaus ir Jūratės Sendžikaitės nuotraukos