Apie projektą

 

AUKŠTUMALOS AUKŠTAPELKĖS  ATKŪRIMAS  NEMUNO  DELTOS  REGIONINIAME  PARKE

LIFE AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965

DSC07313

 

Projekto tikslas – Aukštumalos telmologiniame draustinyje atkurti ir palaikyti tinkamą Europinės svarbos buveinių *Aktyvių aukštapelkių (7110) būklę.

 

Tikslui pasiekti numatyta tvenkti aukštapelkę sausinančius senuosius barelinius ir magistralinius griovius. Tokiu būdu bus ne tik pakeltas gruntinio vandens lygis, sudarytos palankesnės sąlygos kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų augimui, skatinamas durpėdaros procesas, sustabdyta durpių klodo mineralizacija, bet ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas bei didinamas buveinės atsparumas gaisrams.

 

100 ha plote numatyta iškirsti ir pašalinti aukštapelkėms nebūdingą sumedėjusią augaliją ir taip sudaryti sąlygas įsikurti atviras aukštapelkių buveines mėgstantiems gyvūnams.

 

Projekte numatyti atkūrimo darbai pagerins vertingų *Natūralių distrofinių ežerų (3160) ir Degradavusių aukštapelkių (7120) buveinių bei saugomų paukščių rūšių (tetervinas, tikutis ir kt.) būklę.

 

2013–2017 metais įgyvendinamą projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.

Projekto aprašymas

 

Projekto metu numatyta:

 

  • parengti Aukštumalės telmologinio draustinio gamtotvarkos planą;
  • suburti tarptautinę ekspertų grupę, sprendžiančią Aukštumalės aukštapelkės apsaugos klausimus;
  • paruošti vietinius gamtos gidus, galinčius supažindinti visuomenę su aukštapelkės ekosistema, jos gyvenimu ir vertybėmis;
  • skleisti gerąją projekto patirtį ir ugdyti visuomenės supratimą apie aukštapelkių reikšmę ir jų apsaugos svarbą Lietuvoje;
  • atnaujinti senąjį Aukštumalės aukštapelkės pažintinį taką.