Kviečiame į baigimąjį projekto seminarą

Kviečiame į LIFE projekto „Aukštumalos aukštapelkės atkūrimas Nemuno deltos regioniniame parke“ baigiamąjį seminarą. Projekto dėka pagerinta pirmosios pasaulyje mokslinėje monografijoje aprašytos aukštapelkės hidrologinė būklė. Įrengta daugiau nei 1200 skirtingos konstrukcijos plastikinių spraustasienių ir durpinių užtūrų, sulaikančių vandenį aukštapelkėje, iškirsta ir pašalinta daugiau nei 100 ha sumedėjusios aukštapelkėms nebūdingos augalijos bei medžių atžalų, kurios garindamos vandenį skatino  pelkinių buveinių degradavimą. Teigiamas įgyvendintų gamtotvarkos darbų poveikis pastebimas net ir praėjus gana trumpam dviejų metų laikotarpiui. Naujai įrengtas pažintinis takas ir pastatyta apžvalgos platforma, lankytojams suteikia galimybę pasigrožėti didžiausiu Aukštumalos turtu – distrofiniais ežerėliais.

 

Tai Jūs pamatysite pirmosios seminaro dienos metu. Vakare Nemuno deltos regioninio parko lankytojų centre (Rusnė) organizuojama stendinių pranešimų sesija bei diskusija, kurios metu bus aptariama aukštapelkių atkūrimo patirtis ir praktinė metodika. Kelionės laivu Nemunu ir Kuršių mariomis metu turėsite galimybę pasigrožėti Nemuno delta.

 

Antra seminaro dieną organizuojama ekskursija į projekto „Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, įgyvendinant Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus LIFE12 NAT/LT/001186“  atkūrimo vietovę. Didesnė dalis šio 4700 ha plotą užimančio pelkinio komplekso yra pažeista intensyvaus sausinimo ir durpių kasybos. Pagrindinis projekto tikslas – pagerinti Tyrulių pelkės Paukščių apsaugai svarbios teritorijos (PAST) tikslinių rūšių – didžiųjų baublių (Botaurus stellaris), švygždų (Porzana porzana) ir pilkųjų gervių (Grus grus) – bei joms svarbių buveinių būklę bei padidinti šioms rūšims tinkamų buveinių plotus išeksploatuotose Tyrulių pelkės dalyse. Paukščius patogu stebėti iš naujai įrengtų apžvalgos bokštelių.

 

Laukiame Jūsų atvykstant nuo gegužės 31 d. vakaro.

Seminaro pabaiga – birželio 2-osios dienos popietė.

Seminaras vyks lietuvių kalba su sinchroniniu vertimu į anglų kalbą.

Prašome registruotis iki š. m. balandžio 24 dienos pateiktoje internetinėje registracijos formoje.

 

Apgyvendinimo ir maitinimo išlaidos bus padengiamos projekto lėšomis. Norintiems apsigyventi atskiruose kambariuose yra galimybė savomis lėšomis užsisakyti netoliese esančių viešbučių kambarius.

Stendinius pranešimus pristatysiantiems seminaro dalyviams siūlome galimybe atlyginti kelionės metu patirtas išlaidas. Iškilus klausimams ir neaiškumams prašome kreiptis į Lietuvos gamtos fondą.

 

Seminaro programa Vente LT