Apie projektą

AUKŠTUMALĖS AUKŠTAPELKĖS ATKŪRIMAS NEMUNO DELTOS REGIONINIAME PARKE

AUKSTUMALA LIFE12 NAT/LT/000965

Projekto tikslas – Aukštumalos telmologiniame draustinyje atkurti ir palaikyti tinkamą Europinės svarbos buveinių *Aktyvių aukštapelkių (7110) būklę.

Tikslui pasiekti numatyta tvenkti aukštapelkę sausinančius senuosius barelinius ir magistralinius griovius. Tokiu būdu bus ne tik pakeltas gruntinio vandens lygis, sudarytos palankesnės sąlygos kiminų ir kitų aukštapelkėms būdingų augalų augimui, skatinamas durpėdaros procesas, sustabdyta durpių klodo mineralizacija, bet ir mažinamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų išsiskyrimas bei didinamas buveinės atsparumas gaisrams.

100 ha plote numatyta iškirsti ir pašalinti aukštapelkėms nebūdingą sumedėjusią augaliją ir taip sudaryti sąlygas įsikurti atviras aukštapelkių buveines mėgstantiems gyvūnams.

Projekte numatyti atkūrimo darbai pagerins vertingų *Natūralių distrofinių ežerų (3160) ir Degradavusių aukštapelkių (7120) buveinių bei saugomų paukščių rūšių (tetervinas, tikutis ir kt.) būklę.

2013–2015 metais įgyvendinamą projektą finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa, Lietuvos Respublika ir projekto partneriai.

PROJEKTO APRAŠYMAS

Projekto metu numatyta:

 • parengti Aukštumalės telmologinio draustinio gamtotvarkos planą;
 • suburti tarptautinę ekspertų grupę, sprendžiančią Aukštumalės aukštapelkės apsaugos klausimus;
 • paruošti vietinius gamtos gidus, galinčius supažindinti visuomenę su aukštapelkės ekosistema, jos gyvenimu ir vertybėmis;
 • skleisti gerąją projekto patirtį ir ugdyti visuomenės supratimą apie aukštapelkių reikšmę ir jų apsaugos svarbą Lietuvoje;
 • atnaujinti senąjį Aukštumalės aukštapelkės pažintinį taką.

Galerijos

Naujienos

 • Kviečiame į tarptautinį seminarą “Eksploatuojami durpynai ir pažeistos pelkės: naudojimo, atkūrimo ir apsaugos perspektyvos”

  Kviečiame į tarptautinį seminarą “Eksploatuojami durpynai ir pažeistos pelkės: naudojimo, atkūrimo ir apsaugos perspektyvos”
  Kviečiame į tarptautinį seminarą “Eksploatuojami durpynai ir pažeistos pelkės: Plačiau...
 • K. A. Vėberio monografija lietuvių kalba papildė asmenines profesoriaus anūkų bei Tarptautinės pelkių ir gamtos apsaugos bibliotekų lobynus

  K. A. Vėberio monografija lietuvių kalba papildė asmenines profesoriaus anūkų bei Tarptautinės pelkių ir gamtos apsaugos bibliotekų lobynus
  Šių metų birželio pradžioje Tarptautinėje pelkių ir gamtos apsaugos Plačiau...

Įdomūs faktai

XIX am. pabaigoje aplinkiniai pelkės gyventojai nutiesė per Aukštumalą žvyro kelią. Šis kelias sutrumpino atstumą tarp Aukštumalų ir Rugalių kaimų.
Projekto partneriai ir rėmėjai:
Aukštumala 2016 © Visos teisės saugomos

Adresas: Algirdo g. 22, Vilnius, Lietuva

Telefonas: +37065620426

El. paštas: nerijus.z@glis.lt